E-delegationen diskuterar lättläst och Begripsam

På e-delegationens sida diskuteras riktlinjer om hur man bör skriva på webben. I diskussionen omnämns Begripsam.
Bild på Pelle Berglund

Dramaturgins betydelse

Pelle Berglund är en av den svenska dramaturgins gudfäder. Här berättar han om dess roll för budskapet.
Else Nygrens beskrivning av det medvetna och omedvetna i två nivåer

Om den här portalen

Fungerandemedier.se bygger på att vi avläser information med alla sinnen. Mycket sker medvetet, annat omedvetet. Nu finns det möjligheter bortom ett ensidigt textberoende. Klicka här så beskriver vi synsättet bakom portalen.

Funka Nu - Begripsam fokuserar på kognitiv tillgänglighet

En av Begripsams samarbetspartner är Funka. Där är det främst Stefan Johansson som medverkar för att undersöka hur vi kan skapa bättre tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Att kunna lyssna till text på webben

Vikten av att kunna lyssna och se texter är A och O för många
Charles och Erik testar och samtalar

Samtal efter gjorda tester

I november 2013 träffades deltagarna i Begripsam på Runö folkhögskola för att utbilda sig i vad kognition är och hur omgivningen ska kunna förbättras.
Hans Persson i samtal med Anita Hildén

Nuläget i det internationella standardiseringsarbetet

Fil.lic. Hans Persson vid KTH i Stockholm berättar om nuläget och hur de kognitiva och språkliga frågorna ligger till.

Språkvård nämner Begripsam

Begripsam satsar på kognitiv tillgänglighet

Sidor