Kvinna spelar fiol

Mitt huvud är en torktumlare - Om ADHD och ADD

Kom närmare bakom bokstäverna och bakom orden och möt meningen före filmen är slut och denna mening har hunnit komma till punkt.. Se och känn in läget hos Per Fosshaug, Annika Sundbaum-Melin medverkar gör dessutom Experterna på ADHD professor Christopher Gillberg och Russel A Barkley.
En man med skägg berättar

Jag har ADHD

I filmen Jag har ADHD berättar ett antal personer om styrkor och svagheter med att ha just ADHD.
Några deltagarna i Begripsam diskuterar framför en dator

Om Begripsam och fungerandemedier.se

Kommunikation sker med olika språk, skrift, bild, film, osv. För att ta del av detta finns böcker, tidningar, webbsidor och mobiler. Här kan du läsa mer om oss.
Bild på Eva Wennås Brante

Bilder försämrar för den som har dyslexi

Eva Wennås Brante har undersökt hur den som har dyslexi läser av text och bild tillsammans.
Litet barn som med sammanbiten min lyfter sin knutna hand

Handbok i att leva i ett kontrollerat kaos

20 saker att komma ihåg om du älskar någon med ADHD

Varför syns inte funktionshindrade i statistiken?

Personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar. Går det att göra något åt det och i så fall hur.

Ett läslyft även för vuxna? Debatt i Almedalen 2014

Har vuxnas läsande kommit i skymundan bakom rapporterna om att barns och ungdomars läsfärdighet sjunkit? Det diskuterades vid ett av Dyslexiförbundets FMLS seminarier i Almedalen 2014.

Ett samtal om utvecklingsstörning

På Begripsams utbildning i februari 2014 diskuterade deltagarna hur det var att ha en utvecklingsstörning.

Sidor