Läsande och erfarenhet

Tre författare, som också arbetar inom LO-yrken, samtalar om litteraturen och läsandet.
Fredrik Ekelund föreläser

Språk och erfarenhet

Författaren Fredrik Ekelund resonerar om det muntliga och skrivna språkets förhå...

Västra Götaland: Kjell-Åke Eriksson

Kjell-Åke sitter i Dyslexiförbundets styrelse. Intervjun gjordes under mediaträningen i Sala...

Blekinge: Kim Mortensen

Kim sitter med i Dyslexiförbundets styrelse. Intervjun gjordes under en helg med mediaträning...
Bild på boken

Sakprosans universum

Språk och kunskap baseras på ett samspel mellan olika intelligenser.

Brukarorganisationers syn på ICF

Brukarorganisationer i Sverige arbetar för att deras medlemmar skall få samma rättigheter...
Kvinna vid datro ute i trädgården

Hur fungerar lättlästa texter på webben?

Afasiförbundet och företaget Funka Nu undersökte år 2006 lättlästa texter på offentliga webbplatser,...
Caroline i talarstolen

Om läsförståelse hos barn

Professor Caroline Liberg talar med utgångspunkt från resultaten i PIRLS om läsförståelse....
Man grubblar över en text

Lätta och svåra texter – Läsbarhet

Det har gjorts många ansträngningar att komma till rätta med krångliga texter. På 1960-talet...
Man berättatar

Så funkar Skype

Prova på Skype. Se den du talar med och skriv meddelanden medan du talar i telefon.

Sidor