Ett samtal om utvecklingsstörning

På Begripsams utbildning i februari 2014 diskuterade deltagarna hur det var att ha en utvecklingsstörning.

Att leva med en lindrig utvecklingsstörning

Tomas Karlsson berättar om sina erfarenheter av att ha utvecklingsstörning.

Hovet uppmärksammar Begripsam på sin portal

I samband med att Prins Carl Philips besökte Dyslexiförbundet FMLS uppmärksammade de också projekt Begripsam.

Frida om praktiken på Begripsam-projektet

Jag läser Aspergerlinjens informationsinriktning på Ågesta Folkhögskola, och i utbildningen ingår två veckors praktik. Jag har valt att göra min praktik inom Begripsam-projektet

Funktionsnedsättning - för likvärdighet

Följande film redogör för hur det är att ha olika typer av funktionsnedsättning.

Mina reflektioner kring Begripsam

För att vi med kognitiva svårigheter ska bli mer delaktiga i samhället krävs att samhället blir mer begripligt även för oss!säger Annika Johansson i detta inlägg på Autism- och aspergerförbundets blogg
Bild på två av rapporterna

Kognitiv tillgänglighet - tre rapporter

Projekt Begripsam har initierat två kunskapssammanställningar i ämnet.

Autismspektrumtillstånd - en introduktion

Agneta Söder föreläser och leder ett samtal om autismspektrumtillstånd.

Hur testar man något som inte finns?

Här lär sig deltagarna i Begripsam hur man bör tänka och vad som förväntas av oss när vi ska utvärdera olika tjänster och produkter.

Verktyg för att testa

Stefan Johansson leder samtal på Begripsams utbildning om olika sätt att bedöma universell utformning.

Sidor