Bild på appen

Resledaren – en utökad reseplanerare

Bra produkter och tjänster utvecklas i samverkan med personer som har olika svårigheter
Kvinna på väg till möte

Till dig som inte har ADHD

Så här kan det upplevas att ha ADHD som flera människor i din omgivning kan ha. Ta dig några minuter att se filmen så kanske du förstår dem bättre när du möter dem.
Man skriver tal på en glasskiva

Om samspelet människa och teknik

Människors förmågor samspelar med teknikens möjligheter. Klicka här för mer om den interaktionen.
P. O. Hedvall berättar med en mobiltelefon i handen

Ett synsätt på tillgängliga medier

Per-Olof Hedvall beskriver ett synsätt på individen, tekniken och den mänskliga omgivningenpå som han kallat Aktivitetsdiamanten.
Man som sitter framför datorskärmar med bilder på hjärnor

Skapa bättre webb

Din hjärna är fantastisk. Precis som en dator hanterar den mycket information. Våra förmågor kan i sin tur kopplas till rätt teknisk lösning och grafisk form. Klickar här och läsa mer.
Begripsamdeltagare testar Rule Comunications nyhetsbrev

Användarcentrerat arbetssätt

Rule Communications visar hur de arbetar för att skapa tillgänglighet utifrån konceptet universell utformning.

Om Begripsam på engelska

Begripsams sätt att arbeta har väckt uppmärksamhet även i andra länder. Här presenterar Anita Hildén projektet.
Bild på bergsklättrande ungdomar

Autism har många ansikten

Autismspektrumtillstånd beskrivs på Autism och aspergersförbundets webbplats. Vi har fått lov att publicera dbeskrivningenäven här.
Omslagsbild med bara text

Ett dokument om lättläst

Detta dokument innehåller en översikt över begreppet lättläst utifrån en diskussion kring olika faktorer och sammanhang som påverkar hur en text uppfattas av läsaren.
Några av Begripsams deltagare vid utbildningen

Om projektet Begripsam

Här kommer de som själva har kognitiva och språkliga nedsättningar till tals.

Sidor