Helen Sjöstedt i talarstolen

Digital teknik i särskolan

Specialpedagog Helen Sjöstedt berättar hur hon använder digitala plattformar i undervisningen med barn som har utvecklingsstörning, aspergersyndrom och språkstörning.

iPad för alternativ kommunikation

Inslaget "60 minutes Apps for Autism" visar hur olika personer med autism kan kommunicera med iPad.

Opinionsbildning lyckas på sociala medier

Här berättar personer som är ute på sociala medier vad det innebär och de ger råd och tips.

Sociala medier - källa, konkurrent eller möjlighet?

Peter Pettersson pratar om etablerade v.s sociala medier och ger exempel på bloggar som har lyckats bli etablerade medier.

Läsplattor är gjorda för att läsa på

Läsandet fungerar olika på olika medier. Gustaf Öqvist Simyr är doktor i datalingvistik och har tittat närmre på skillnaden mellan dataskärmar, läsplattor, surfplattor och smartphones?
Skrämd flicka

Känslans inverkan på våra beslut

När vi för första gången träffar en människa gör vi första bedömningen, konstaterar Katarina Gospic, som disputerat i neuroekonomi.
Deltagarna samtalar inför en dator

Att vara med och påverka

Då Begripsam träffas på Runö folkhögskola får deltagarna möjlighet att sätta ord på sina egna erfarenheter.
Bild på TT:s sajt

TT-språket - en språkguide

Till nytta för alla som skriverTT-språket är en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av press, radio, tv och nyhetssajter på internet.

Vad är sociala medier?

Vad är och hur fungerar sociala medier? Frukostmöte för cheferna i Katrineholsm kommun, men allmängiltigt.

Sidor