Göran Hägg argumenterar

Den som läser eller hör... om tyst- och högläsning

Historiskt sett har det varit "naturligt" att läsa högt - inte tyst, konstaterar författaren...
John Chrispinsson med mikrofon

Man blir hungrig... om högläsning

Här samtalar litteraturpedagogen Susanna Ekström och författaren René Vazquez Dí...
René Vazquez Díaz och Karin Alvtegen på cenen

Där stod han framför klassen... om berättande

Berättande och lyssnande är färdigheter som inte direkt har med dyslexi att göra, utan kan...

Delaktighet - sammanträdet

Möjligheten att vara delaktig beror oftast på omgivningen. En film gjord av Handisam.

Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...

Vem har egentligen ett funktionshinder?

Filmen som är gjord av Handisam visar hur det kan vara om man inte passar in i samhällsnormen...
Kvinna står med penna i hand vid ett högt bord

Att misslyckas med att begripa lagtext

Varför måste lagtexterna vara begripliga för medborgarna och vem skrivs de egentligen för, fr...
Jerry i butiken

ICA Jerry - med Mats Melin

Att synliggöra personer med funktionshinder är en viktigt attitydförändring. Fördomar finns...

Visst kan man filma med små resurser

I juni 2010 ordnade Dyslexiförbundets mediaprojekt en kurs på Kaggeholms folkhögskola. Vi lä...

Samtal om lättlästa texter för barn

Till medierna hör skriften, som kräver vissa specifika förutsättningar, men också vana och...

Sidor