Charles gör ett inlägg

Studietillfälle 3

Autismspektrum innebär att symptomen finns på ett spekturm, en längre skala, vilket innebär att man sins emellan kan fungera mycket olika.
Bild av kugghjul i ett huvud

Studietillfälle 1

Kognition vad är det? Det är inte så svårt som det låter. Här förklaras det i film och text.
Bild av Lars Boström, som är webbsamordnare på Konsumentverket. (Bild: Konsumentverket)

"Ta chansen och utsätt ert system/er tjänst för detta"

Lars Boström, som är webbsamordnare på Konsumentverket, har svarat på några frågor om hur han ser på samarbetet med Begripsam.

Hallå Konsument under luppen

Konsumentverket är en av de kunder som har använt sig av Begripsams tjänster. Begripsam-gruppen har varit med och utvärderat den nya tjänsten "Hallå Konsument", som är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket.
Torbjörn talar om språket och språksvårigheterna

Studietillfälle 4

Dyslexi handlar om språket och det är stor skillnad på det muntliga och det skriftliga språket, menar Torbjörn Lundgren som berättar med om det i denna film.
Bild på en trppa som beskriver utvecklingsstörning

Studietillfälle 5

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar en persons intelligens och förmåga att klara av sin vardag. Diagnos och nivåer när det gäller utvecklingsstörning beskrivs i denna film som vi lånat från Ninjakoll
Kvinna samtalar med man i vitt

Studietillfälle 6

Diagnoser i sig är det svårt att göra något åt, man är den man är. Men vi kan underlätta, öka tillgängligheten för de som har kognitiva funktionsnedsättningar genom att ta hänsyn till de nedsatta funktionerna.
Inger berättar inför begripsamgänget

Ett liv med dyslexi - Inger Rålenius berättar

Dyslexi kan ställa till det en hel del, men det går också att hantera det. Här berättar Inger Rålenius om sina erfarenheter.
Laleh Zarei i Läsliv 3/2015

Begripsam-deltagare i media

Begripsam-deltagaren Laleh Zarei är med i det nya numret av Läsliv, Myndigheten för tillgängliga mediers tidning.
Begripsam testar konsumentverkets sida (Foto: Torbjörn Lundgren)

Begripsam i samarbete med E-legitimationsnämnden

Dyslexiförbundet FMLS projektet Begripsam har blivit inbjudna att som experter hjälpa till och granska utvecklingen av en ny tjänst för e-legitimationer.

Sidor