Öppna ögonen för de nya vägarna

När missionärerna i Australien gav urbefolkningen yxor av stål rasade deras kultur, konstaterar Marshall McLuhan. Torbjörn Lundgren funderar vidare.

Regler om film och foto

Vad är det som gäller när man fotograferar och filmar. Får man sprida bilder på människor hur...

Att tänka på när du ska filma och fotografera:

Enligt lag har du rätt att filma och fotografera i alla offentliga miljöer och sammanhang. Du...

Om brukarmedverkan

Centralt när det gäller fungerande medier är att de som ska bruka mediet/produkten, är delaktiga också i hur det ska ske.

Lathund för presskontakter:

Vi vill synas i media. Hur gör vi?Ämnet måste ha ett allmä...
Bild på skriften

Fakta om e-böcker

När vi talar om en bok tänker vi oftast på en tryckt text försedd med pärmar.Bokens form är ständigt under förändring. Ljudbok, talbok e-bok, punktbok, svarttextbok? Här reds begreppen ut.
Else Nygren på sitt arbetsrum

Om nintendogenerationen - del 2.

Else Nygren är docent vid Uppsala universitet och forskar om människans relation till datorn...
Sherry Trukle porträtt

Vi gör våra föremål och föremålen gör oss

Sherry Trukle är professor i science of sociology vid Massachusetts Institute of...

Sidor