Bild från seminariet

Webben förändrar världen - från EU:s ministerkonferens

I november 2009 hölls en ministerkonferens kring e-Government, till vilken företrädare för Fungerande medier var inbjudna.

Språkförmåga

Mitt språks gränser betyder min världs gränser, konstaterade filosofen Ludwig Wittgenstein. Kanske var det ingen tillfällighet att just han observerade detta, eftersom han själv hade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Bild på en sida

Om text på webben

Journalist Tomas Dalström visar konkret två exempel på hur text presenteras på webben.

Språk och tanke

Bakom all information finns tankar som ska förmedlas. Svårigheter att läsa kan därför bero på budskapets svårighetsgrad, men också på hur språket används i skrift.
Kvinna på versktaden med manualläsning

Läsning och skrivning - en oundviklig del av yrkesarbete

Anna-Lena Eriksson Gustavsson har studerat de krav arbetslivet ställer på människors...

Tid är en svår sak - om Kvarturet

Psykolog Anders Bond som också är hjärnan bakom Kvarturet beskriver det och tankarna bakom.

Nästa generations digitala bok

Digitalbokens möjligheter visas av mjukvaruutvecklaren Mike.

Sidor