Marshall McLuhan på John Hopkins University

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Marshall McLuhan on the media

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Om datorn som en tankemaskin - Sherry Turkle del 2.

Datorn är en tankemaskin - en psykologisk maskin - som inte går att jämföra med...
Annika proträtt

Om digitala läromedel

Annika Lantz-Andersson doktorerar på digitala läromedel. Torbjörn Lundgren har träffat henne.

The Medium is the Message

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Den globaliserade byn

"The global Vilage" var ett begrepp professor Marshall McLuhan myntade på 60-talet. I denna film presenteras hans tankar.

Marshall McLuhan - Explorations - 05-18-1960 - The World is a Global Village

Varje gång ett nytt medium framträder uppstår problemet med att de gamla medierna är de självklara. Detta resonerar Marshall McLuhan om i denna film.
Lena i talarstolen

Vart styr folkbiblioteken

Författaren Lena Kallenberg talar om folkbibliotekens roll för läsande och bildning.

Eskilstuna: Lisbeth Flodman

Lisbeth sitter med i Dyslexiförbundets styrelse, hon är ordförande i Eskilstunas lokalfö...

Att skriva arbetets historia

Författarna Bernt-Olov Andersson och Torgny Karnstedt talar om skrivandet och arbetarnas historia.

Sidor