Lunds universitet - aktiv spridning av relevant forskning

I Lunds universites svar på lättlästutredningen omnämns Begripsa,

Om standardisering

Om man tar utgångspunkt i den viktskala vi använder, där ett kilo alltid är ett kilo, så förstår man betydelsen av standardisering.

Om standardisering och begriplighet (Kognition)

Om man tar utgångspunkt i den viktskala vi använder, där ett kilo alltid är ett kilo, så förstår man betydelsen av standardisering.
Arvsfondens logga

Fungerande medier stöds av Arvsfonden

Denna portal har möjliggjorts med medel från Arvsfonden. Vi presenterar olika infallsvinklar på hur medier kan bli tillgängliga.
Camilla Forsberg porträtt

Svårt att begripa lättlästa myndighetstexter

Ingen tydlig avsändare, svårt att förstå vem texten riktar sig till och brist på helhetstänk. Det är några av Camilla Forsbergs slutsatser när hon analyserat så kallat lättlästa texter hos sex olika myndigheter.
Bild på dagstidningens uppslag

Mobil kan ge studiero

Psykologen Birger Moëll blev ombedd att skapa ett träningsprogram för studenter med adhd. I våras testade 21 studenter hans nätbaserade metod för att få bättre struktur på både pluggandet och livet.
Bild på portalen Dyslexi.org

Medias möjligheter utforskas och förverkligas

Dyslexiförbundets mediaprojekt som drevs 2010 till 2012, omfattades flera delar där framtagandet av portalen www.dyslexi.org var central.
Deltagarna presenterar sig för varann

Kan man mäta begriplighet?

Följ ett spännande dialogseminarium om universell utformning och möjligheterna att skapa ett tillgängligt, begripligt samhälle. Här läggs grunden för ett långsiktigt arbete med inriktning på ett samhälle för alla.

Sidor