Hur testar man något som inte finns?

Här lär sig deltagarna i Begripsam hur man bör tänka och vad som förväntas av oss när vi ska utvärdera olika tjänster och produkter.

Språklig tillgänglighet

Handikappförbunden har en en handbok i att skriva klarspråk.

Vad är svårt med svåra ord?

"Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben" är titeln på ett examensarbete från Språkkonsult-programmet vid Stockholms universitet.

KTH – institutionen Människa datorinteraktion

Begripsam samarbetar i flera projekt med KTH – institutionen Människa datorinteraktion.

Unicum - Grundfilosofin är i Design för Alla

Begripsam har inlett ett samarbete med Unicum

Kvalitetsvinster med filmad feedback

Muntlig, inspelad återkoppling som eleverna tar del av via datorn. Det har svenskläraren Karin Nygårds testat.
Kvinna som koncentrerar sig på en datorskärm

Koncentration

Koncentration och uppmärksamhet handlar om att kunna behålla fokus på det som görs över tid. Ofta beror det på mental trötthet, som kan bero på att funktionsnedsättningar inte kompenserats.

Inkludering en chans att lyckas

En ny folkhögskoleutbildning med inkludering är på väg att skapas. Malin Lucchesi är en av de som är med och formar den.

Sidor