En läsande arbetare

Vid seminariet Boken på arbetsplatsen 2009 läste regissören Arne Andersson delar av sin text...

Dyslexi, musik och musikpedagogik

Inverkar dyslexi på musikens område? Har notläsning en koppling till lässvårigheterna som är...

Läs för mej pappa!

Läsbefrämjande insatser görs på olika håll, inte minst inom fackföreningsrörelsen. IF-Metall...

Tillgänglighet

En film från Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning....

Att ha nära till böckerna

Våren 2001 frågade facket, på företaget Draka Kabel i Ystad, de anställda...

Om att bli anställd

En film gjord av Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning

Boken - identiteten - demokratin

Författaren Renzo Anderöd berättar om skrivandet och skildringen av subkulturernas f...

Intelligens

Begåvning kan sägas vara en persons redskap för att bearbeta information, lagra kunskaper och erfarenheter på ett sätt som gynnar anpassningen till omvärlden, samt anpassningen av omvärlden till personen.

Sidor